Kommunale byggegrunde:

Vejle Kommune har følgende grunde i Gårslev til Salg: Kæruldvej