Tidligere formænd i GGF

 • Egon Holm                                       1941-1945
 • Karl Ekkelund                                 1945-1948
 • Halvor Jørgensen                           1948-1960
 • Arne Buus                                        1960-1962
 • Jørgen Nielsen                                1962-1963
 • Richard Jørgensen                         1963-1964
 • Jørgen Nielsen                                1964-1967
 • Johnny Nielsen                               1967-1972
 • Bent Bæksted                                  1972-1975
 • John Hansen                                   1975-1977
 • Bjarne Christensen                        1977-1983
 • John Skjerning                                1983-1993
 • Arne Rahbek                                    1993-2001
 • Flemming Hjortsberg                    2001-2003
 • Claus Mikkelsen                              2003-2008
 • Ingen formand                                2008-2009
 • Torben Mølkjær                              2010-2018
 • Birgitte Buskov                                2018-