Gårslev Lokalråd

Formand:

Henrik Juhl Kristensen, Bystedparken 65, Gårslev, 3033 7110

hjk@sde.dk

 

Næstformand:

Bente Weibel, Bystedvænget 4, Gårslev, 3042 1864

nb_weibel@hotmail.com

 

Kasserer:

Niels Middelbo, Bystedparken 64, Gårslev 2033 3145

bnmiddelbo@privat.dk

 

Sekretær:

Egon Sørensen, Hvidbjergvej 15A, Høll, 2513 9946

Egon.soerensen@outlook.dk

 

Morten Kjeldsen, Bystedparken 20, Gårslev, 7586 2365/2967 3515

ulmokj@gmail.com

 

Brian Mortensen, Bystedparken 43, Gårslev, 7586 2336/2274 0400

arkitektbm@gmail.com

 

Kurt Hemmingsen, V.Borgenvej 9, Mørkholt, 2932 3289

kurtoglisbeth@hotmail.com