Forening Gårslevhallen byggeprogram

Det er med stor glæde, bestyrelsen kan konstatere en stor opbakning til Foreningen Gårslevhallens store byggeprogram senest på det store fremmøde  tirsdag den 20. november. Der blev givet god og konstruktiv feedback fra hver af de seks arbejdsgrupper til arkitekterne fra Keingart og ArkMortensen. Flere af disse input vil indgå i den endelige tilretning af byggetegningerne.

Inden jul vil materialet være færdigt til myndighedsbehandling og samtidig vil udbudsmaterialet ligge klar, så vi kan gå i gang med licitationen. Det bliver spændende at se, om vores 8,5 millioner kroner eksklusive moms slår til. Forhåbentligt har vi et byggeri, der står klar til indvielse i slutningen af oktober 2019 – og bare rolig – det ser ud til at det store flotte bøgetræ får lov at leve og vil være en naturskøn nabo til Gårslevhallen.

Der er ingen tvivl om, at vi får brug for ekstra midler, og vi håber naturligvis på stor opbakning fra lokalområdet, når vi afvikler vores julebanko den 12. december, og i januar sælger lodsedler. Vi vil også i det nye år igangsætte en indsamling i lokalområdet, da der skal anskaffes yderligere inventar og udstyr, ligesom vi arbejder på at få udbygget depotfaciliteterne til hallen. Sidst men ikke mindst skal vi også have anlagt en parkeringsplads på grunden ved siden af hallen, som vi har erhvervet på tvangsauktion i foråret. Vi er naturligvis i gang med at søge fonde og sponsorer om støtte, men uden lokal opbakning bliver vejen længere at gå.

Som det var tilfældes med ”Oplevelsespladsen” arbejder vi også på at få lavet en liste, hvor I gode borgere i Gårslev og omegn kan melde jer til et antal timer, hvor I tilbyder jeres assistance til klart definerede og afgrænsede opgaver i byggefasen. Dette vil vi informere nærmere om senere i GGF Nyt.

Hvis og når I kommer forbi Gårslevhallen, vil der være mulighed for at studere og se nærmere på byggetegningerne, ligesom der vil være mulighed for at opleve dem i 3D-format.

Det er en spændende tid, vi går i møde i Gårslev. Foreningen Gårslevhallens bestyrelse er overbevist om, at hallens byggeri med nyt og spændende cafemiljø og fitness i topklasse vil gøre Gårslev og omegn endnu mere attraktiv at bosætte sig i.

Vi glæder os til at inddrage jer i det kommende byggeri, hvor vi løbende i GGF Nyt vil bringe aktuelt, ligesom Vejle Amts Folkeblad også har lovet løbende at følge byggeriet.

På Foreningen Gårslevhallens bestyrelses vegne

Arne Rahbek